Kontakt do Nauczycieli można pobrać klikając poniżej:

KONTAKT DO NAUCZYCIELI

lub w zakładce -> KADRA

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI

Od 25.03.2020r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
- rozpoczynamy realizację podstawy programowej na odległość

1. Zajęcia odbywać się będą od godz. 8.00 - 12.00.
2. W tym czasie nauczyciele klas IV-VIII są do dyspozycji uczniów i rodziców.
Zachęcam Rodziców do regularnego kontaktu i zgłaszania do nauczycieli ewentualnych problemów czy uwag.
3. Zajęcia będą przekazywane :
- w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Wsipnet; , platform komunikacyjnych, poczty elektronicznej; informacje nt. kontaktu z nauczycielami zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
- telefonicznie ( w przypadku braku sprzętu );
- w formie papierowej (kl. 0-III) po uzgodnieniu z wychowawcą;
4. Nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności na podstawie:
- obserwacji pracy bieżącej;
- aktywnego udziału w zajęciach;
- odrobionych zajęć domowych;
- wypełnionych kart pracy;
- rozwiązanych testów;
- innych form ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
5. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów i rodziców o postępach w nauce oraz uzyskanych ocenach.
6. Nauczyciele prowadzą konsultacje dla uczniów, rodziców z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz powszechnie dostępnych komunikatorów.

Rozumiem, że nie wszystkie dzieci będą miały możliwość skorzystania z komputerów w proponowanym czasie.
Ważne jest aby na bieżąco wykonywały polecane zadania i nie robiły sobie zaległości.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 44 787 34 24 w godz. 8.00 - 12.00. 

W tym trudnym czasie proszę o wyrozumiałość i wsparcie dla podejmowanych przez nas działań.
Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby sprostać temu nieoczekiwanemu wyzwaniu.

Z życzeniami zdrowia i spokoju
Dyrektor szkoły Marianna Michalska.

Drodzy Uczniowie,

Prosimy o zapoznanie się z materiałami, które przygotowali dla Was nauczyciele. Możecie zapoznać się z nimi na facebooku (tutaj) . Lub klikając w poniższe źródło.

> Materiały dla Uczniów

Ponadto Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Pierwszy zestaw opublikowano w poniedziałek (16.03.2020 r.) na stronie www.cke.gov.pl. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zdalne lekcje dla klas I - VIII Szkoły Podstawowej (link poniżej).

> ZESTAWY POWTÓRKOWE DLA 8-KLASISTÓW

> ZDALNE LEKCJE DLA KLAS I - VIII