Gminny Turniej Rekreacyjno- Sportowy

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Turnieju Rekreacyjno- Sportowym. Zasady fair – play, wspaniała atmosfera i zabawa towarzyszyła sportowej rywalizacji. Nieodłącznym elementem turnieju są działania profilaktyczne. W tym roku przeprowadzono pogadanki na temat „Żyję zdrowo na sportowo”. Na zakończenie turnieju wszyscy uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.