PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół, którymi bardzo często są zwierzęta. Opiekujemy się nimi, dbamy o nie, czerpiemy z nich radość, a one kochają nas bezwarunkowo.

Społeczność naszej szkoły po raz kolejny pokazała, że los zwierząt nie jest im obojętny. Wykonano gazetkę informacyjno- okolicznościową, w której przypomniano historię ustanowienia Światowego Dnia Zwierząt, przedstawiono ciekawostki z ich życia oraz zasady opieki nad nimi.

Zwrócono również uwagę na to, że zwierzę jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Uczniowie klas I- VIII wykonali piękne prace plastyczne, które eksponowały wspaniałe, oparte na miłości, relacje pomiędzy nimi i ich zwierzątkami. Zadbali również o zwierzęta, które nie mają swoich domów. Wykazali się ogromnym sercem wspierając bezdomne zwierzęta że schroniska w Rytlowie.

Katarzyna Chuda, Ilona Czapelska