„Cytrynka za mandat”

„Cytrynka za mandat” to akcja zorganizowana przez pedagoga szkolnego p. Annę Smołuch oraz wychowawców klas I-III p. Agatę Staszewskiej, p. Karolinę Krawczyk i p. Dorotę Plutę.

Akcja ta skierowana była do kierowców i miała na celu przypomnienie im przepisów ruchu drogowego. Uczniowie, wspólnie z konecką drogówką pouczali kierowców za nieznaczne przekroczenie prędkości.

W ramach akcji „Cytrynka za mandat”, kierowcy którzy dopuścili się nieznacznego przekroczenia prędkości w rejonie szkoły, mogli wykupić się od mandatu kosztując plaster cytryny. W ramach pouczenia za niedostosowanie prędkości, kierowcy otrzymywali „reprymendę” od uczniów, aby następnym razem zwrócili szczególną uwagę na prędkość swoich samochodów, w szczególności w rejonie szkół i przedszkoli.

Kilku kierowców skorzystało z oferty uczniów i z uśmiechem kosztowało cierpkiej cytryny.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w podziękowaniu za przeprowadzoną akcję otrzymali od dzieci laurki.

Dla dzieci za aktywny udział w akcji czekały upominki odblaskowe i artykuły szkolne przekazane przez panią Annę Wajnberger