Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada 2023r.obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób, kolegów i koleżanek.

Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.

Uczniowie na znak tolerancji ubrani byli w stroje różnych narodów, „strój nic do siebie nie pasuje” oraz piżamy utożsamiające ich z osobami chorymi.

Z tej okazji zorganizowano krótki apel, na którym uczniowie przypomnieli, że jesteśmy różni, lecz równie ważni! Bycie tolerancyjnymi, odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem nic nas nie kosztuje. Sprawia radość nie tylko nam, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.

Nie ważne jak wyglądamy, z jakiego kraju pochodzimy, jaki jest nasz kolor skóry, wyznanie i poglądy.

MAM PRAWO BYĆ INNY!!!

Apel przygotowała pani Anna Smołuch , Marzena Marczyk, Karolina Krawczyk.